A to Polska właśnie

A to Polska właśnie

A to Polska właśnie to jeden z konkursów, będących częścią projektu Tydzień dla Polski, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna.
Zgodnie z założeniami regulaminu uczestnikami byli uczniowie wszystkich typów szkół z terenu całego powiatu ostrowskiego. Każda placówka mogła zgłosić po 3 osoby w każdej grupie wiekowej:
– uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
– uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej,
– uczniowie szkoły średniej.
 Liceum reprezentowali: Patrycja Dobosz (III e), Karol Nienałtowski (III g) i Michał Wasilewski (I g).
Przesłuchania konkursowe odbyły się 8 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Jury w składzie: p. Jolanta Andruszkiewicz, p. Marta Kawalec, p. Izabela Bogucka, wyłoniło laureatów, którzy w trakcie Gali finałowej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Koncert galowy podsumowujący wszystkie przedsięwzięcia Projektu Tydzień dla Polski odbył się 10 listopada w Starej Elektrowni. W sali konferencyjnej wyróżnieni uczestnicy zaprezentowali zgromadzonej publiczności wybrane przez siebie utwory. Wśród nich byli też nasi licealiści. Deklamacja wiersza Naprzód J. Relidzyńskiego w wykonaniu Patrycji została nagrodzona drugim miejscem a interpretacja Gawędy o ziemi ojczystej W. Szymborskiej zapewniła Karolowi III miejsce.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom poruszających występów.
 

Opiekun młodzieży, tekst i zdjęcia: M. W.