Akcja Żonkile

Akcja Żonkile

[…] nie było żadnej nadziei na to, że się coś zwycięży, że ktoś kogoś uratuje i że się coś zmieni […]

                                                                           Marek Edelman


22 lipca 1942 roku hitlerowcy, realizując zbrodniczą Aktion Reinhardt, rozpoczęli likwidację getta w Warszawie, deportując Żydów do ośrodka zagłady w Treblince.

1 września 1942 roku z Umschlagplatzu odjechał ostatni transport.

Po zakończeniu ludobójczej akcji likwidacji, której ofiarami stało się około 300 000 Żydów, w ograniczonym terytorialnie getcie warszawskim pozostało przy życiu około 60 000 Żydów.

Członkowie konspiracyjnych zbrojnych organizacji żydowskich rozpoczęli przygotowania do oporu wobec kolejnej deportacji.

19 kwietnia 1943 roku Niemcy wkroczyli do getta z zamiarem całkowitej likwidacji. Spotkali się ze zbrojnym oporem bojowników żydowskich.

Hitlerowcy, paląc systematycznie dom po domu, likwidowali poszczególne punkty oporu.

Na skutek braku uzbrojenia i osamotnienia walczących powstanie wygasło.

16 maja 1943 roku hitlerowcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackim, a następnie cały teren getta zrównali z ziemią.

W 1948 roku na ruinach getta wzniesiono Pomnik Bohaterów Getta upamiętniający żydowskich powstańców oraz dramat wielkiej akcji likwidacyjnej.

Po wojnie na ruinach getta wybudowano dzielnicę mieszkaniową Muranów.

Wszystkim, którzy wspierali lub uczestniczyli w naszych przygotowaniach i realizacji wydarzenia, bardzo dziękujemy.
Szczególnie zaangażowaną grupą byli uczniowie z kl. I g:
Marysia Kibiłko, Natalia Dąbrowska, Zuzanna Lipska,  Karol Nienałtowski, Szymon Suski, Karolina Zawistowska.

Odpowiedzialni: Magdalena Barzyczak, Monika Horodok, Izabela Hryń, Maria Wesołkowska.