Europejski Dzień Języków

26 września to ustanowiony przez Radę Europy Europejski Dzień Języków. Nasze liceum włączyło się w obchody tego wydarzenia poprzez organizację akcji edukacyjnej promującej różnorodność kulturową Europy, ze szczególnym naciskiem położonym na bogactwo języków używanych na naszym kontynencie. Pojawiły się szkolne i klasowe gazetki, plakaty realioznawcze, kody QR z ciekawostkami na temat języków obcych. Na korytarzach zawisły flagi państw, których języki nauczane są w naszej szkole. Lekcje języka obcego zostały uatrakcyjnione tego dnia poprzez quizy i gry językowe z wykorzystaniem narzędzi tradycyjnych oraz tych bardziej nowoczesnych (jak np. aplikacja Kahoot). Uczniowie oglądali seriale i filmy w oryginalnej wersji językowej lub nucili znane piosenki europejskich wykonawców. Na zajęciach nie zabrakło pogadanek oraz referatów o językach europejskich – ich pochodzeniu, podobieństwach i różnicach między nimi, a także o wybitnych pisarzach i poetach mających swój wkład w rozsławianie ich języków ojczystych na świecie. Akcji przyświecał szczytny cel uświadomienia młodzieży rozlicznych korzyści, jakie przynosi znajomość języków obcych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na potrzebę zachowania dbałości o ich język rodzimy.

Tekst: Klaudia Zawistowska
Izabela Żyłowska