Inauguracja roku akademickiego UTW – 10.10.2023

Inauguracja UTW

Nie jesteśmy samotnymi wyspami. Wszystko i wszyscy mają na nas wpływ. Ważne są spotkania z drugim człowiekiem, doświadczenia, które zdobywamy, przeczytane książki… Kształtują naszą osobowość, wrażliwość. Dzięki nim możemy być lepsi, mądrzejsi, radośniejsi.
Udział w uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego daje w tej materii wiele możliwości.  Inauguracja to też zapowiedź nowych wyzwań i kontynuacja sprawdzonych działań.
Wydarzenie to, jest ważne nie tylko dla słuchaczy uniwersytetu ale też dla całej lokalnej społeczności. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta oraz zaprzyjaźnione osoby wspierające działalność ostrowskiej uczelni.
Z naszą szkołą UTW łączy nas więź szczególna. Od wielu lat realizujemy wspólne przedsięwzięcia i jednym z nich okazała się  współorganizacja wtorkowego  wydarzenia.
Przygotowaliśmy program słowno-muzyczny, w którym udział wzięli: Wiktoria Lendzioszek (II c), Amelia Śladewska (II c), Julia Wujkowska (II d), Albert Bartnik (III b), Iga Kołodziejczyk (III g) i Róża Dziak (IV b).
Jak zwykle nasi licealiści zaprezentowali się wspaniale, czego dowodem były wielkie brawa i liczne słowa uznania.

Opiekun młodzieży, tekst i zdjęcia: M. Wesołkowska