Możliwość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

PFRON
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej

informuje osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania dofinansowania

ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach programu Aktywny Samorząd

realizowanego w Powiecie Ostrowskim

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie:

1. do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (moduł II programu) – osoby posiadające stopień niepełnosprawności – termin składania wniosków do 10 października,

2. do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 roku życia) z powodu schorzeń narządu ruchu oraz osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu,

3. do uzyskania prawa jazdy – osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń narządu słuchu

4. do  zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 roku życia) z powodu schorzeń obu kończyn górnych lub wzroku oraz osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności w powodu schorzeń narządu wzroku, a także osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 roku życia) z powodu schorzeń narządu słuchu

5. do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego,

6. do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 roku życia), które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego,

7. do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 roku życia), mające dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

8. do utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 roku życia),

9. do zakupu i naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

10. do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 roku życia) z powodu schorzeń narządu ruchu powodujących problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

11. do opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki) – osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy

Termin składania wniosków w ramach pkt. 2 -11 do  31 sierpnia 2024

Wnioski należy składać elektronicznie przez system SOW dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Ostrowi Mazowieckiej (wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl program Aktywny Samorząd)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 20, pod numerem telefonu 29 645 53 98 w. 22 oraz na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl lub www.pfron.org.pl