Narodowe czytanie

    5 września 2020 r. odbyła się dziewiąta edycja Narodowego Czytania, czyli cykl ogólnopolskich spotkań promujących polską literaturę. Tegoroczną lekturą akcji była „Balladyna” J. Słowackiego.
      Juliusz Słowacki, wybitny poeta doby romantyzmu, urodził się 4 września 1809 r. w Krzemieńcu, zmarł 3 kwietnia 1849r. w Paryżu. Był dramaturgiem, epistolografem. Podobnie jak A. Mickiewicz i Z. Krasiński, był określany mianem wieszcza narodowego.
      „Balladyna” to dramat w pięciu aktach, napisany w Genewie w 1834 roku, a wydany w Paryżu w roku 1839. Utwór Słowackiego to opowieść o żądzy władzy. Ważną rolę odgrywają w nim motywy fantastyczne i elementy wierzeń ludowych.
      Od kilku lat akcję Narodowego Czytania w Ostrowi Mazowieckiej organizuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej. Do wspólnego czytania w Starej Elektrowni ( tymczasowej siedzibie MBP) zostali zaproszeni mieszkańcy miasta oraz uczniowie ostrowskich szkół. Nasze Liceum w tym roku reprezentowały uczennice klasy 2k – Amelia i Oliwia.
      Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał egzemplarz dramatu J. Słowackiego, opatrzony okolicznościową pieczęcią.
      Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a naszym Uczennicom za godne reprezentowanie Szkoły.
Tekst: Anna Rawa-Sadowska
Zdjęcia: Anna Serowiecka