Nowe książki w bibliotece

Nowe książki w bibliotece

Pojawianie się nowych pozycji w naszej bibliotece jest dla nas i naszych Czytelników, oczekiwanym i ważnym wydarzeniem. W mijającym miesiącu udało nam się znacząco powiększyć księgozbiór poprzez pozyskanie darów od naszych Przyjaciół (p. A. i J. Kożuchowscy, p. S. Chaberska, p. M. Wierciński, M. Ziemak, p. K. Oderkiewicz) jak i dokonać zakupu 74 egz. książek. Mogliśmy tego dokonać dzięki wsparciu ze strony Rady Rodziców, którzy dysponując środkami finansowymi pochodzącymi z wpłat uczniów, przekazali na ten cel fundusze.
W doborze tytułów, jak zwykle kierowaliśmy się potrzebami edukacyjnymi naszej młodzieży (lektury) oraz sugestiami Czytelników w przypadku literatury pięknej. Wśród nich znalazły się: Żmijowisko W. Chmielarza, Instytut S. Kinga, Farba i Inwazja W. Miłoszewskiego, Gliniany Most M. Zusaka.
Poza tym uzupełniliśmy dział historyczny o publikacje: Listy z wojny polsko-bolszewickiej S. J. Rostworowskiego, Cieniom Treblinki R. Czarkowskiego, Oskarżam Auschwitz M. Grynberga.
Książki czekają na swoich Czytelników. Zapraszamy
Maria Wesołkowska