Odbiór świadectw dojrzałości – 5 lipca 2022

świadectwa maturalne

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej informuje absolwentów, że odbiór świadectw dojrzałości nastąpi w dniu 5 lipca 2022 (wtorek) sala nr 2 od godziny 8.30.