Odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – 5 lipca g. 8.00-15.00

świadectwa dojrzałości

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej informuje absolwentów, że odbiór świadectw dojrzałości nastąpi w dniu 5 lipca 2021 ( poniedziałek ) sala nr 9 w godzinach 8.00 – 15.00

Absolwenci są zobowiązani do:
• zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
• dezynfekcji rąk,
• założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
• podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.

Na podstawie komunikatu OKE w Warszawie z dnia 14.06’21 informuję, że indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.
Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.