Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Sukces  w OLiJP

Z radością informujemy, że Marta Brzostek z klasy 3K i Mikołaj Rowicki z 3G uzyskali tytuł finalistów  LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

9 kwietnia 2022 r. zakończyła się LII OLiJP. Przygotowania do niej uczniowie rozpoczęli kilka miesięcy wcześniej. Od października  poszerzali swoją wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, zagadnień językowych oraz przygotowywali prace w ramach etapu szkolnego, które zyskały pozytywne recenzje
i zagwarantowały Marcie i Mikołajowi udział w zawodach okręgowych . Wyniki z zawodów II stopnia (12.02.22 – odbył się etap pisemny; 05.03.22 – etap ustny) zapewnił naszym Reprezentantom udział w zawodach centralnych, w finale.  

7 kwietnia 2022r. odbył się etap pisemny zawodów III stopnia. Polegał on na napisaniu w ciągu
5 godzin pracy na jeden z zaproponowanych tematów. Ostateczny wynik pozwolił naszym uczniom uzyskać tytuł finalistów.

Marta i Mikołaj jako finaliści OLiJP na mocy przepisów Prawa Oświatowego są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka polskiego; zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem najwyższego wyniku.

Marto, Mikołaju, serdecznie gratulujemy i życzymy wysokich wyników na pozostałych egzaminach!

Tekst: Anna Rawa – Sadowska