Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

rozpoczęcie roku szk 2020/21

W dniu 1 września w hali sportowej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
To pierwsza wspólna uroczystość po długiej przerwie. Dzień rozpoczęcia był szczególnie ważnym dniem dla uczniów klas I. Zaraz po ślubowaniu i przysiędze złożonej na Sztandar Szkoły stali się oni pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Uroczystość poprowadzili Wiktoria i Jakub. Ciepło powitał wszystkich dyrektor szkoły pan Waldemar Bartosik. W swoim przemówieniu skierował słowa do uczniów „Chciałbym, aby waszym najważniejszym zadaniem było rozwijanie talentów, umiejętności, osiąganie jak najwyższych wyników, zdobywanie sukcesów w konkursach i olimpiadach i godne reprezentowanie szkoły (…)”
Głos zabrali również goście zaproszeni Dyrektor Koordynator Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego pan Mirosław Rosak, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Wyszomierska oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego pan Bartosz Kublik.
Głos zabrała także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która wyraziła radość z powodu powrotu do szkoły, wspominając o tęsknocie, jaka towarzyszyła uczniom podczas zdalnego nauczania. Wiktoria skierowała także prośbę do wszystkich uczniów, aby przestrzegali wszelkich zasad bezpieczeństwa panujących w szkole, związanych z Sars-CoV.
W tym roku powitaliśmy sześć klas pierwszych, a wychowawcami zostali:
I A – wychowawca pan Adam Rostkowski
I B – wychowawczyni pani Agnieszka Radomska
I C – wychowawczyni pani Beata Szymalska
I D – wychowawczyni pani Sylwia Gałązka
I E – wychowawczyni pani Izabela Hryń
I F z wychowawczyni pani Dorota Olender.

Rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole to także tradycja wręczenia nagrody im. Piotra Relugi dla ucznia z najwyższą średnia uzyskaną po zakończeniu klasy I.
Nagroda im. Piotra Relugi została ufundowana przez panią Janinę Smejkalovą, a w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali ją: po szkole podstawowej uczennica klasy II D Klaudia Skonieczna, średnia 5,47 oraz po szkole gimnazjalnej uczeń z klasy II G Mikołaj Rowicki, średnia 5,81.
Uczniowie odebrali nagrodę z rąk Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego pana Bartosza Kublika. Gratulacje!

Wszystkim życzymy wielu sukcesów i dużo zdrowia.

Tekst: Magdalena Konrad
Foto: Łucja Szyszkowska, Nikola Grzegrzułka