Lekcje z AI. Wywiad z Marią Antoniną, Napoleonem i Katarzyną II Wielką

Maria Antonina. Wygenerowane przez AI.

W ramach lekcji historii, klasa 2e realizowała, pod kierunkiem p. Marcina Kuleszy, projekt „Ekskluzywny wywiad”. Polegał on na ożywieniu przy pomocy sztucznej inteligencji postaci historycznej z programu klasy II i zadaniu jej serii pytań dotyczących jej samej oraz motywów podejmowanych przez nią działań. Projekt mógł mieć formę animacji lub wywiadu prasowego. Nowa cyfrowa umiejętność pozwoliła w ciekawy i kreatywny sposób zdobyć wiedzę historyczną. Otwiera to nowe możliwości także dla innych…

Czytaj dalej....