Warunki ubezpieczenia młodzieży w roku szkolnym 2022/23

InterRisk

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 – firma INTRERISK.Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 35 zł. Oferta ubezpieczenia NNW Ogólne warunki ubezpieczenia OWU Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS Opcja Hejt Stop

Czytaj dalej....

Listy podręczników na rok szkolny 2022/2023

podręczniki

Listy podręczników na rok szkolny 2022/2023 UWAGA!Podręcznik do języka francuskiego dla klas 1b, 1d, 1e, 1f, 1g: En action 1 podręcznik i ćwiczenia. Wyd. Hachette. Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek. Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Część 1. Nr dopuszczenia 1155/1/2022 Lista podręczników dla klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej Lista podręczników dla klas drugich na podbudowie szkoły podstawowej Lista podręczników dla klas trzecich…

Czytaj dalej....

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja logo

Komunikaty Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 zostaną wywieszone w szkole na tablicy informacyjnej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 13 lipca (środa) do godz. 15.00 można przynosić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty. 20 lipca 2022 r. (środa) zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 27 lipca 2022 r. (środa) do godz. 15:00 rodzice składają…

Czytaj dalej....

EWD – Edukacyjna Wartość Dodana

ewd obrazek tytułowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ(ul. Tadeusza Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka) Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2019-2021 Przedmioty humanistyczne. Język polski. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Matematyka EWD – interpretacja wyników

Czytaj dalej....