XXIX Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Komitet Główny Olimpiady Informatycznej
Fundacja Rozwoju Informatyki

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają Uczniów Państwa Szkoły do startu w XXIX Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

Będziemy wdzięczni za przekazanie Uczniom informacji na temat naszej Olimpiady i zachęcenie Ich do startu w zawodach.
Prosimy o wywieszenie w Państwa Szkole plakatu, który wysyłamy w formie wydrukowanej pocztą tradycyjną, zachęcającego uczniów do startu w zawodach, zawierającego termin rozpoczęcia zawodów i informacje o nagrodach i wyróżnieniach przysługujących najlepszym uczestnikom. Jeśli nie otrzymają Państwo w najbliższych dniach plakatu w wersji papierowej, bardzo prosimy o wydrukowanie go, pobierając z naszej strony oi.edu.pl, gdzie plakat jest już zamieszczony.

Uprzejmie prosimy o wywieszenie plakatów także w tych szkołach, w których nie ma zajęć z informatyki, gdyż, jak wiemy z doświadczenia, wielu młodych entuzjastów informatyki pragnie wziąć udział w Olimpiadzie niezależnie od profilu szkoły, a załączony plakat jest jednym z podstawowych sposobów informowania młodzieży o rozpoczynających się zawodach.

W tym roku szkolnym Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, pod patronatem honorowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uruchomiła Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej. W ramach tego Programu laureaci krajowej Olimpiady oraz olimpiad międzynarodowych, a także wyróżniający się nauczyciele, przygotowujący uczniów do zawodów Olimpiady, otrzymają wysokie stypendia. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymają nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i partnerów.

Zawody I stopnia Olimpiady rozpoczną się 18 października i potrwają do 22 listopada 2021 r. Zawody Olimpiady są indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (oraz młodsi). Rejestracja na zawody I stopnia będzie otwarta 18 października w Systemie Internetowym Olimpiady. Szczegóły dostępne są na naszej stronie www.oi.edu.pl. Uczniowie sami dokonują rejestracji w Systemie.
Polecamy zapoznać się z zasadami startu w zawodach, które opisane są w zakładce „Jak zacząć”, dostępnymi pod linkiem https://oi.edu.pl/l/jak_zaczac/
W zakładce „XXIX OI” w folderze „Przepisy” dostępna jest dokumentacja Olimpiady Informatycznej, w tym: Zasady organizacji zawodów, Ustalenia techniczne oraz Regulamin. Uczniowie w momencie zapisania się na zawody są zobowiązani zapoznać się z dokumentami.

Ponadto zapraszamy do udziału w dwóch webinariach, które odbędą się w poniedziałek i we wtorek 18-19 października w godz. 16-17, a które mogą pomóc Uczniom w starcie w Olimpiadzie. W poniedziałek odbędzie się webinarium pt. „Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej?”, natomiast we wtorek webinarium pt. „Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej?”. Podczas webinariów będzie możliwość zadawania na czacie pytań prowadzącemu. Webinaria będą nagrywane i zostaną później udostępnione na naszym kanale https://www.youtube.com/user/olimpiadainf. Linki do webinariów pojawią się na naszej stronie www.oi.edu.pl.

Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie szkopul.edu.pl. Omówienia zadań z 23 edycji Olimpiady można znaleźć w naszych niebieskich książeczkach, które są do pobrania w formie pdf na naszej stronie pod adresem https://oi.edu.pl/l/40/, zadania z ostatnich edycji w formie webinariów znajdują się na naszym YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf. Zachęcamy uczniów do przygotowywania się do zawodów za pośrednictwem naszych omówień i testowania swoich rozwiązań w serwisie szkopul.

W dniu rozpoczęcia zawodów wyślemy do Państwa pocztą elektroniczną treści zadań olimpijskich z prośbą o udostępnienie uczniom.

Liczymy na owocną współpracę i życzymy Uczniom przystępującym do Olimpiady sukcesów w zawodach!

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Informatycznej
prof. dr hab. Krzysztof Diks


Olimpiada Informatyczna organizowana jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, a finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”.

Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Informatyczna