Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

W dniu 01.02 2023 Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika wzięli udział w spotkaniu z Komendantem Straży Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej p .Krzysztofem Januszem Gołębiewskim, w ramach profilaktyki szkolnej „BEZPIECZNE FERIE”, nastawionym na edukację w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności w czasie wolnym od nauki i zbliżających się feriami zimowymi, w ramach działań profilaktycznych w z celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży w czasie wypoczynku zimowego.Poruszane przez Pana…

Czytaj dalej....

Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Kopernik-22”

Powiatowe ćwiczenia ratownicze

Dnia 8 grudnia br. przeprowadzono ćwiczenie ratownicze – ewakuacja obiektu użyteczności publicznej pk. ,,KOPERNIK-2022” na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.Celem ćwiczenia była ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do działania w sytuacji zagrożenia życia, sprawdzenie stopnia organizacji i przygotowania elementów organizacyjnych procesu ewakuacji doraźnej, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz procedur postępowania w…

Czytaj dalej....

Wiem dlaczego nie biorę

Wiem dlaczego nie biorę

Wiem dlaczego nie biorę to tytuł gry, w którą 19 i 24 października, mieli możliwość zagrać uczniowie naszej szkoły(I a, I b, I d, I e, I f, I g, II a, II c i II e) w ramach kontynuacji kampanii prozdrowotnej pt. Młodzi bez uzależnień.Celem gry było m.in.: kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży, propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy z użyciem i poprzez wykorzystanie nowych technologii.…

Czytaj dalej....

Mobilna Wystawa Grzybów

Mobilna Wystawa Grzybów

10 października 2022 r. w naszej szkole została zaprezentowana ” Mobilna Wystawa Grzybów 2022″ przygotowana przez Sekcję Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Swoją wiedzą podzieliły się Pani Małgorzata Dąbrowską i Pani Katarzyna Wilczewska. Na wystawie zostały zaprezentowane najczęściej spotykane w Polsce owocniki grzybów kapeluszowych jadalnych, niejadalnych i trujących. Modele owocników grzybów pogrupowane były pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego w celu łatwiejszego porównania cech charakterystycznych dla danego gatunku owocnika i uniknięcia…

Czytaj dalej....

Warunki ubezpieczenia młodzieży w roku szkolnym 2022/23

InterRisk

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 – firma INTRERISK.Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 35 zł. Oferta ubezpieczenia NNW Ogólne warunki ubezpieczenia OWU Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS Opcja Hejt Stop

Czytaj dalej....

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

swws

„Drogi licealisto! ❗️❗️❗️ To już najwyższy czas, abyś wybrał kierunek studiów! ❗️❗️❗️ Na Twoje zgłoszenie czekamy tylko do 31 sierpnia! ⏰️ 🕵🏼‍♂️ Interesujesz się tematyką: · cyberbezpieczeństwa ? · zarządzania kryzysowego ? · geopolityką? Nie jest Ci obca troska o los Polski? Jeśli tak, to mamy coś w sam raz dla Ciebie! Studiuj BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości– przyszłościowy kierunek, po którym zawsze znajdziesz pracę! ✅️ Nowatorskie podejście…

Czytaj dalej....

Spotkanie z policjantką

Spotkanie z policjantką

Dziś w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktyczno- edukacyjnej akcji #edukujesz-ratujesz odbyło się spotkanie z p. Emilią Podbielską , policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Poruszyliśmy bardzo ważną tematykę, jaką jest bezpieczeństwo. Podczas wakacji młodzi ludzie narażani są na sytuacje zagrażające ich zdrowiu lub nawet życiu. Dziś przypomnieliśmy zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk wodnych, prawidłowego poruszania się po jezdni oraz o negatywnych skutkach zażywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Dziękujemy za…

Czytaj dalej....

Ukraina, nasi Sąsiedzi potrzebują pomocy.

Ukraina

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Absolwenci… Ukraina … Silny i dumny naród, nasi Sąsiedzi potrzebują pomocy Uciekające przed wojną matki z dziećmi, nie miały czasu, ani możliwości na spakowanie potrzebnych rzeczy…. To ludzie, którzy wyszli z domu bez niczego… Nie możemy pozostać obojętni w tej sytuacji. Pomóżmy!! Jako szkoła wiele razy pokazaliśmy… RAZEM = WIĘCEJ ZJEDNOCZMY NASZE SIŁY W najbliższym czasie Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej poda informacje o…

Czytaj dalej....