Ubezpieczenie młodzieży w roku szkolnym 2023/24

warunki ubezpieczenia 2023

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.Ubezpieczenie w roku szkolnym 2023/2024 – firma INTRERISK. Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 35 zł. Oferta ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia  

Czytaj dalej....

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje

Wakacje dla młodzieży to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności należy  zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tematykę czujności  w obliczu zagrożeń podczas wakacyjnego wypoczynku, przedstawił na spotkaniu dla klas III  Liceum Ogólnokształcącego im.  M. Kopernika Komendant Straży Miejskiej  Krzysztof Janusz Gołębiewski. Przypomniał o żelaznych zasadach chroniących podczas wypoczynku nad wodą, w górach, nad jeziorami i w lasach, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym szczególnie dla świeżo upieczonych kierowców, ale…

Czytaj dalej....

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

W dniu 01.02 2023 Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika wzięli udział w spotkaniu z Komendantem Straży Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej p .Krzysztofem Januszem Gołębiewskim, w ramach profilaktyki szkolnej „BEZPIECZNE FERIE”, nastawionym na edukację w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności w czasie wolnym od nauki i zbliżających się feriami zimowymi, w ramach działań profilaktycznych w z celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży w czasie wypoczynku zimowego.Poruszane przez Pana…

Czytaj dalej....

Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Kopernik-22”

Powiatowe ćwiczenia ratownicze

Dnia 8 grudnia br. przeprowadzono ćwiczenie ratownicze – ewakuacja obiektu użyteczności publicznej pk. ,,KOPERNIK-2022” na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.Celem ćwiczenia była ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do działania w sytuacji zagrożenia życia, sprawdzenie stopnia organizacji i przygotowania elementów organizacyjnych procesu ewakuacji doraźnej, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz procedur postępowania w…

Czytaj dalej....

Wiem dlaczego nie biorę

Wiem dlaczego nie biorę

Wiem dlaczego nie biorę to tytuł gry, w którą 19 i 24 października, mieli możliwość zagrać uczniowie naszej szkoły(I a, I b, I d, I e, I f, I g, II a, II c i II e) w ramach kontynuacji kampanii prozdrowotnej pt. Młodzi bez uzależnień.Celem gry było m.in.: kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży, propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy z użyciem i poprzez wykorzystanie nowych technologii.…

Czytaj dalej....

Mobilna Wystawa Grzybów

Mobilna Wystawa Grzybów

10 października 2022 r. w naszej szkole została zaprezentowana ” Mobilna Wystawa Grzybów 2022″ przygotowana przez Sekcję Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Swoją wiedzą podzieliły się Pani Małgorzata Dąbrowską i Pani Katarzyna Wilczewska. Na wystawie zostały zaprezentowane najczęściej spotykane w Polsce owocniki grzybów kapeluszowych jadalnych, niejadalnych i trujących. Modele owocników grzybów pogrupowane były pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego w celu łatwiejszego porównania cech charakterystycznych dla danego gatunku owocnika i uniknięcia…

Czytaj dalej....

Warunki ubezpieczenia młodzieży w roku szkolnym 2022/23

InterRisk

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 – firma INTRERISK.Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 35 zł. Oferta ubezpieczenia NNW Ogólne warunki ubezpieczenia OWU Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS Opcja Hejt Stop

Czytaj dalej....

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

swws

„Drogi licealisto! ❗️❗️❗️ To już najwyższy czas, abyś wybrał kierunek studiów! ❗️❗️❗️ Na Twoje zgłoszenie czekamy tylko do 31 sierpnia! ⏰️ 🕵🏼‍♂️ Interesujesz się tematyką: · cyberbezpieczeństwa ? · zarządzania kryzysowego ? · geopolityką? Nie jest Ci obca troska o los Polski? Jeśli tak, to mamy coś w sam raz dla Ciebie! Studiuj BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości– przyszłościowy kierunek, po którym zawsze znajdziesz pracę! ✅️ Nowatorskie podejście…

Czytaj dalej....