Zarządzenie Dyrektora nr 18/2021 – poprawa dostępności

Zarz 18/2021 obrazek wyr.

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 15.12.2021 r. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej”. Pobierz Zarządzenie nr 18/2021 w formacie pdf  

Czytaj dalej....

Deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wstęp deklaracji Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.koperniczek.net Dane teleadresowe jednostki: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kościuszki 36 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 74 537 53 e-mail: lo.sekretariat@op.pl Data sporządzenia: 2020-09-17…

Czytaj dalej....