Zarządzenie Dyrektora nr 18/2021 – poprawa dostępności

Zarz 18/2021 obrazek wyr.

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 15.12.2021 r. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej”. Pobierz Zarządzenie nr 18/2021 w formacie pdf  

Czytaj dalej....

26 września – Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

26 września to Europejski Dzień Języków ustanowiony z inicjatywy Rady Europy we współpracy z Komisją Europejską i obchodzony od 2001 roku w ramach promocji wielojęzyczności na terenie Europy ,,w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu”. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika również włączyło się po raz kolejny w…

Czytaj dalej....

Deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wstęp deklaracji Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.koperniczek.net Dane teleadresowe jednostki: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kościuszki 36 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 74 537 53 e-mail: lo.sekretariat@op.pl Data sporządzenia: 2020-09-17…

Czytaj dalej....

Zajęcia w ramach projektu „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności”

unia

OGŁOSZENIE Warszawa, 27.03.2017Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące: Zadanie I Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, geografii, fizyki, chemii, biologii w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi…

Czytaj dalej....