Aktywna Tablica

aktywna tablica

Sprawozdanie końcowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Nasza szkoła od listopada 2021 uczestniczy w programie Rządowym „Aktywna Tablica”.

W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy sale w nowoczesne monitory interaktywne 65 calowe oraz wprowadzamy na lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Podczas realizacji projektu prężnie działał zespół samokształceniowy realizujący zadania programowe, głownie te wymagające prowadzenia zajęć z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej podczas zajęć edukacyjnych odbywających się w tym roku szkolnym w formie zdalnej jak i stacjonarnej. Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy, który podnosił swoje kompetencje. Powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK. Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • Pisanie i rysowanie na tablicy
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co maiło wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie co miało wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

ZREALIZOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA TIK W NAUCZANIU:
( pełny wykaz szkoleń znajduje się w zeszycie doskonalenia zawodowego nauczycieli )

 • cykl szkoleń: Cyfrowe narzędzia w edukacji – warsztaty dla nowoczesnego nauczyciela (rozpoczął się 18.01 – ostatnie 15.02)
 • Zdalne nauczanie to wyzwanie – niezbędnik nowoczesnego nauczyciela 18.01.2021;
 • Kreatywne wykorzystanie smartfona na lekcj 25.01 2021;
 • Cyfrowe narzędzia w edukacji – witamy w rzeczywistości rozszerzonej 01.02.2021;
 • Interaktywna tablica 08.02.2021;
 • Skype in the classroom 18.02.2021;
 • Webinary, e-spotkania dotyczące wykorzystania narzędzi TIK:
 • – „Jak korzystać z aplikacji MS Forms w czasie nauki zdalnej?” – e-spotkanie zorganizowane przez WSiP 10.02.2021;
 • – “Filmowa lekcja wychowawcza: o depresji” –webinar organizowany przez Kino Szkoła – 17.02.2021;
 • – „Power Point – jak tworzyć profesjonalne prezentacje?” – webinar organizowany na kanale Youtube
 • „TIK w pracy NAUCZYCIELA” – 23.02.2021
 • – „Genial.ly w praktyce. Dlaczego warto uczyć obrazami” – webinar organizowany przez Kino Szkoła – 24.02.2021;
 • – „Filmowo-literackie inspiracje na lekcjach języka polskiego” – webinar organizowany przez Filmotekę Szkolną – 04.03.2021;
 • – Canva – darmowe oprogramowanie dla szkoły, nauczyciela, ucznia. – webinary organizowane na kanale Youtube „TIK w pracy NAUCZYCIELA” – maj 2021
 • Dodatkowo grupa nauczycieli uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Lekcja Enter”.

Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Stosowanie TIK w szkole w dużym stopniu zmieniło metody pracy nauczycieli. Nauczyciele bardzo chętnie stosują tablice interaktywne i inne narzędzia TIK w procesie dydaktycznym. Zastosowanie tablic i odpowiedniego oprogramowania umożliwiło kadrze nauczycielskiej na publikacje wszelkiego rodzaju zadań, quizów czy gier dydaktycznych oraz wykorzystanie odpowiednich platform edukacyjnych. Nauczyciele także wykorzystują własne materiały do wprowadzenia nowych zagadnień podczas lekcji, podsumowania działu, itp. Dzięki temu lekcje stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla młodzieży. Uczniowie chętnie uczą się z wykorzystaniem tablic interaktywnych, nawet ci słabsi, są bardziej aktywni i chętniej pracują podczas lekcji. Dzięki temu szybciej się uczą i lepiej przyswajają trudne zagadnienia. Trzeba także podkreślić niewątpliwą korzyść z zastosowania TIK w szkole w dobie zdalnego nauczania, jakim było wyrobienie u nauczycieli i uczniów odpowiednich nawyków, sprawności i umiejętności posługiwania się szeroko rozumianą technologią informatyczną zdobytą podczas pracy w szkole i zastosowanie jej z dużym powodzeniem, efektywnością i optymalizacją w nauczaniu zdalnym.

Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu.

Pewnym problemem w realizacji programu był zróżnicowany poziom umiejętności uczniów oraz nauczycieli w pracy z wykorzystaniem technologii TIK. Niektóre zadania wymagały od uczniów i kadry nauczycielskiej poświęcania większej ilości czasu w celu usystematyzowania podjętych działań. Jednak w miarę pracy z tą technologią i nabieraniem doświadczenia oraz umiejętności w obsłudze sprzętu, jak i odpowiedniego oprogramowania, praca stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowoczesne technologie zwiększają motywację uczniów i nauczycieli oraz zapewniają nowe doświadczenia w procesie edukacyjnym. Efekty używania technologii TIK są bardzo pozytywne. Wprowadzenie technologii TIK uzupełnionej o odpowiednie narzędzia m.in. monitory interaktywne z odpowiednim oprogramowaniem przenoszą cały proces dydaktyczny w zupełnie inny wymiar edukacyjny, a nasza szkoła dzięki programowi Aktywna Tablica wkroczyła w erę szkoły cyfrowej na miarę XXI wieku.

  

Scenariusze lekcji:

Scenariusz lekcji – Wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata

Scenariusz lekcji – Nastrój w malarstwie romantycznym

Scenariusz lekcji – Soczewki – zadania

  

Pomocne linki:

http://pl.freepik.com

www.pixabay.com

www.wikiart.org

www.pinterest.com

www.musopen.org

www.otwartezasoby.pl

www.ninateka.pl

www.filmotekaszkolna.pl

https://polona.pl

http://projekcje.edu

www.edukator.pl

https://edukacja.fdds.pl

https://wordwall.net/pl

  

Galeria zdjęć