EWD – Edukacyjna Wartość Dodana

ewd obrazek tytułowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ(ul. Tadeusza Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka) Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2019-2021 Przedmioty humanistyczne. Język polski. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Matematyka EWD – interpretacja wyników

Czytaj dalej....