Europejski Dzień Języków

26 września to Europejski Dzień Języków ustanowiony z inicjatywy Rady Europy we współpracy z Komisją Europejską i obchodzony od 2001 roku w ramach promocji wielojęzyczności na terenie Europy ,,w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu”. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika również włączyło się po raz kolejny w działania mające na celu rozbudzanie i podtrzymywanie w młodych ludziach ich motywacji do edukacji językowej.

Nauczyciele poszczególnych języków obcych przygotowali na ten dzień atrakcyjne zajęcia, na których uczniowie mieli możliwość doświadczyć, że nauka języka to nie tylko ciężka praca, ale też umysłowa rozrywka. Konkurs idiomów angielskich zorganizowany z tej okazji miał na celu zachęcić uczniów do włączenia tego ciekawego, ale jednocześnie trudnego i z tego też względu zazwyczaj pomijanego zagadnienia do swojej regularnej pracy nad doskonaleniem umiejętności językowych. Mamy nadzieję, że w uczestnikach wydarzenia udało się rozbudzić pozytywne nastawienie do kształcenia językowego, będącego istotnym elementem dobrego wykształcenia współczesnego człowieka.