Nagrody za udział w konkursie „Prymas Kardynał Stefan Wyszyński”