Zarz 18/2021 obrazek wyr.

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 15.12.2021 r. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej”.

Zarz. 18/2021 - zarządzenie
Zarz. 18/2021 – zarządzenie
Zarz. 18/2021 - Plan str 1.
Zarz. 18/2021 – Plan str 1.
Zarz. 18/2021 - Plan str 2.
Zarz. 18/2021 – Plan str 2.
Zarz. 18/2021 - zał 1
Zarz. 18/2021 – zał 1
Zarz. 18/2021 - zał 1 str 2
Zarz. 18/2021 – zał 1 str 2
Zarz. 18/2021 - zał 2
Zarz. 18/2021 – zał 2

Pobierz Zarządzenie nr 18/2021 w formacie pdf