Zostań rodziną zastępczą

Zostań rodziną zastępczą obrazek wyr

Dzień dobry.

W obliczu zwiększonego wskutek pandemii zapotrzebowania na tworzenie się nowych rodzin zastępczych, bardzo prosimy o zamieszczenie załączonego ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Państwa instytucji. Kondycja psychiczna i emocjonalna społeczeństwa ulega stałej degradacji przyspieszonej przez pandemię. Jednym ze skutków jest zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w dysfunkcyjnych rodzinach biologicznych. Wobec powyższego prosimy wszystkie lokalne instytucje o poparcie w akcji poszukiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze na terenie powiatu ostrowskiego i udostępnianie nadesłanego materiału dalej, wszystkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi.

Sprawę prowadzi:

Tomasz Kołodziejczyk

Tel. 29 645 53 98 wew. 23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Widnichowska 20

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel: 29 645 53 98 wew. 23

pcpr@powiatostrowmaz.pl

www.pcprostrowmaz.pl

Zostań rodziną zastępczą ulotka s1
Zostań rodziną zastępczą ulotka s1
Zostań rodziną zastępczą ulotka s2
Zostań rodziną zastępczą ulotka s2