21 marca Światowy Dzień Poezji

Wisława Szymborska "Niektórzy lubią poezję"

21 marca Światowy Dzień Poezji

„Nie­któ­rzy –
czy­li nie wszy­scy.
Na­wet nie więk­szość wszyst­kich ale mniej­szość.
Nie li­cząc szkół, gdzie się musi,
i sa­mych po­etów,
bę­dzie tych osób chy­ba dwie na ty­siąc.”[…]
                 „Niektórzy lubią poezję” Wisława Szymborska 

21 marca, pierwszego dnia wiosny, od 1999 roku, obchodzimy również Światowy Dzień Poezji.
Celem tego, ustanowionego przez UNESCO dnia, jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Czytamy poezje w szkole przymuszeni przez polonistę, znamy niektórych polskich i nie tylko polskich poetów, umiemy wymienić kilka czy kilkanaście tytułów ich wierszy. Później, w dorosłym już życiu, nawet jeśli lubimy książki i je czytamy, to rzadko sięgamy po poezję, a szkoda… T. S. Eliot (oczywiście poeta) napisał: „Poezja nie służy wyładowaniu emocji, lecz ucieczce od emocji; nie służy wyrażeniu osobowości, lecz ucieczce od osobowości. Ale oczywiście tylko ci, którzy mają osobowość i emocje, wiedzą, co to znaczy chcieć od tego uciec”.  Salman Rushdie z kolei, którego książkę „Szatańskie wersety” palono na stosach, tak napisał o powinności poety: „Zadaniem poety jest nazwać nienazwane, wskazać oszustwo, zająć stanowisko, wytoczyć argument, ukształtować świat i zatrzymać go w stanie uśpienia”. I jeszcze prośba do Was, drodzy uczniowie. Czytajcie wiersze, nie tylko 21 marca, ale przez cały rok. Na pewno każdy z Was znajdzie taki wiersz, takiego poetę,  którego pokocha albo chociaż polubi.
Odpowiedzią na to wezwanie jest akcja Koperniczek czyta poezję. W ubiegłym roku nasi uczniowie czytali dzieciom, a w tym roku nam wszystkim. Do udziału w przedsięwzięciu, prezentacji swoich poetyckich typów, zgłosiło się 20 osób. Najczęściej wybieranym autorem(ką) była Wisława Szymborska ale znalazły się też utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ignacego Krasickiego, Edwarda Stachury, Cypriana Kamila Norwida, Kazimierza Przerwy –Tetmajera, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego i ks. Jana Twardowskiego.
Lektorom dziękujemy za ich udział a słuchaczom życzmy miłych wrażeń.

Maria Wesołkowska