Święto Konstytucji 3 Maja

Dziś przypada 230 rocznica podpisania przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Konstytucji 3 Maja, która została uchwalona w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim. Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna konstytucja, określana przez twórców jako „ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny”. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczy, wykonawczy i sądowniczy, zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję, wprowadzono regulację praw i obowiązków ogółu mieszkańców. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce powołano Rzeczpospolitą Polską. Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była zapewne wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Święto Konstytucji 3 maja obchodzone było do ostatniego rozbioru, zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. W 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody, a od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 piosenkę „Taki kraj” zaśpiewała Wiktoria Talarek.