Albert Bartnik, uczeń klasy IIIB, uzyskał tytuł finalisty w LIV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Albert Bartnik, finalista LIV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Z ogromną dumą i radością informujemy o kolejnym sukcesie. Albert Bartnik, uczeń klasy IIIB, uzyskał tytuł finalisty w LIV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczeń, pod opieką pani Bożeny Cudzich, swoje przygotowania rozpoczął już kilka miesięcy wcześniej. Od drugiej klasy poszerzał wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz zagadnień językowych. W ramach etapu szkolnego Albert przygotował pracę poświęconą zagadnieniom małych form poetyckich w literaturze epok: renesansu, baroku i oświecenia. Po wielu zmaganiach (pisemnych i ustnych) uczeń doszedł do finału, na którym podjął temat związany z poetami i utworami doby staropolskiej. Warto wspomnieć, że na etapie finałowym obydwoje jurorzy zwrócili szczególną uwagę na emocjonalny charakter zaprezentowanej pracy oraz na nielicznie występujące kontrowersyjne i odważne tezy. 

Na mocy przepisów prawa oświatowego Albert jako finalista OLiJP został zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego w formie ustnej oraz pisemnej, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem 100-procentowego wyniku z egzaminu maturalnego.

Albertowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst: Bożena Cudzich 

Zdjęcie: Krzysztof Świderek

Albert Bartnik, finalista LIV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Albert Bartnik, finalista LIV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego