Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

W dniu 01.02 2023 Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika wzięli udział w spotkaniu z Komendantem Straży Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej p .Krzysztofem Januszem Gołębiewskim, w ramach profilaktyki szkolnej „BEZPIECZNE FERIE”, nastawionym na edukację w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności w czasie wolnym od nauki i zbliżających się feriami zimowymi, w ramach działań profilaktycznych w z celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży w czasie wypoczynku zimowego.
Poruszane przez Pana Komendanta Straży Miejskiej tematy dotyczyły zagadnień wyeliminowania i przeciwdziałania demoralizacji, przemocy, zapobiegania popełniania czynów karalnych, zagrożeń w ruchu drogowym, zagrożenia życia codziennego, zapobieganie przejawom patologii społecznej –przemocy agresji i cyberprzemocy.
Duży nacisk został położony na kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście Ustawy Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
oraz propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowania zachowań ryzykownych.
W ramach spotkania przypomniano o skutecznych sposobach zachowania w sytuacjach trudnych, współczesnych zagrożeniach, oraz miejscach gdzie szukać pomocy, obowiązujących procedurach.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani spotkaniem, zadawali niełatwe, wnikliwe pytania, a ciekawie poprowadzone zajęcia nagrodzili oklaskami.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Januszowi Gołębiewskiemu Komendantowi Straży Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej za poświęcony czas, zaangażowanie i pasję w nauce Naszej Młodzieży dbania o wspólne bezpieczeństwo
RODZICOM I NASZEJ MŁODZIEŻY ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I WESOŁYCH FERII
Bożena Cęcelewska- Bielecka- psycholog