Edukacja przyrodnicza w terenie – 2.10.2020

Edukacja przyrodnicza

Dnia 2 października grupa pięciu uczniów z klas 1C i 1D naszego Liceum pod opieką
p. Pawła Cieśluka uczestniczyła w zajęciach terenowych o charakterze edukacji przyrodniczej, zorganizowanych przez Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ. Wśród uczestników zajęć, oprócz naszej młodzieży, znaleźli się również uczniowie szkół podstawowych z Ostrowi Mazowieckiej.
Wyjazd rozpoczął się wizytą w sokolarni znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Panowie sokolnicy zaprezentowali swoje największe ptasie skarby: pustułkę – najmniejszego w naszym kraju lęgowego sokoła, puchacza europejskiego – pieszczotliwie nazwanego imieniem „Bubuś” (od nazwy łacińskiej ptaka), puchacza bengalskiego oraz „Czesia”, czyli kruka pochodzącego z Czech. Wszystkie ptaki można było obejrzeć dosłownie na wyciągnięcie ręki. Sokolnicy swoje pokazy opatrzyli bogatym komentarzem dotyczącym biologii i występowania w naturze prezentowanych gatunków ptaków. Na końcu pokazu odbył się quiz wiedzy o ptakach drapieżnych i sowach, w którym nagrodami były… ich pióra.
Kolejnym punktem programu wyjazdu był pobyt w Narwiańskim Parku Narodowym. Tutaj młodzież uczestniczyła w zajęciach terenowych, przeprowadzonych na kładce biegnącej przez rozlewiska Narwi (od strony Śliwna). O parku i jego walorach przyrodniczych opowiadała p. Hanna Chromińska (nasz przewodnik turystyczny) oraz p. Paweł Cieśluk. Podczas spaceru kładką, udało nam się zaobserwować m.in. błotniaka stawowego, ptaka herbowego Narwiańskiego Parku Narodowego. Pełni wrażeń terenowych i zdobytej wiedzy, udaliśmy się do Kurowa – siedziby Narwiańskiego PN, gdzie czekało na nas wcześniej przygotowane ognisko. Zasłużony odpoczynek z posiłkiem w postaci pieczonych na ognisku kiełbasek, był ostatnim punktem programu naszych zajęć.
Więcej zdjęć z wyjazdu znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.lzp/

Uczestnicy wyjazdu z naszego LO:
Klasa 1C: Izabela Ilczuk, Piotr Pianko
Klasa 1D: Amelia Borowa, Kornelia Rostek, Wiktor Złotkowski.

Tekst i foto: Paweł Cieśluk.