EWD – Edukacyjna Wartość Dodana

ewd obrazek tytułowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
(ul. Tadeusza Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka)

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2019-2021

Przedmioty humanistyczne.

EWD tabelka przedmioty humanistyczne
EWD tabelka przedmioty humanistyczne
EWD przedmioty humanistyczne
EWD przedmioty humanistyczne

Język polski.

EWD język polski
EWD język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze.

EWD przedmioty matematyczno-przyrodnicze
EWD przedmioty matematyczno-przyrodnicze
EWD przedmioty matematyczno-przyrodnicze
EWD przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

EWD matematyka
EWD matematyka

EWD – interpretacja wyników

EWD opis
EWD opis