Happening w bibliotece

Happening w bibliotece
9 września między budynkami Starej Elektrowni a Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. 11 listopada) odbył się happening.
Udział w wydarzeniu wzięli Czytelnicy, obecni lub potencjalni. Wśród nich byli: Burmistrz Jerzy Bauer, z-ca Burmistrza Daniel Choinka, Sekretarz Miasta Sylwia Katarzyna Kos, przedszkolaki oraz młodzież ze szkół średnich, nauczyciele, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownicy MOPSu, Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Nasze Liceum reprezentowały dziewczęta z kl. III I i  III J pod opieką p. Anny Grodzińskiej, p. Justyny Macioch i p. M. Wesołkowskiej.
Akcja polegała na przeniesieniu części księgozbioru z siedziby tymczasowej biblioteki do wyremontowanych pomieszczeń zabytkowego pałacyku. W tym celu licznie zgromadzeni uczestnicy utworzyli dwa łańcuchy ludzkich rąk. Książki podawane z ręki do ręki zostały sprawnie przeniesione z jednego do drugiego punktu.  Przeprowadzka, zapewne symboliczna, przebiegła w przyjaznej, trochę piknikowej atmosferze zwłaszcza, że dopisała słoneczna pogoda.  Była też dobrą okazją do zapoznania się z zbiorami biblioteki.
To była wizyta u Przyjaciół 💓.