edukacja

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 12 października 2021 r.

KOG.0230.8.2021.KM

                                                                                   Państwo

Dyrektorzy szkół/placówek województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji:

Jak sprostać wymaganiom współczesnej edukacji?

Celem konferencji jest udzielenie wsparcia nauczycielom w bieżącej pracy dydaktyczno – wychowawczej w kontekście trwającego zagrożenia pandemią COVID-19.

Ponadto podczas konferencji przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprezentuje aktualne zagadnienia związane ze stosowaniem RODO w praktyce szkolnej.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o konferencji kadrze pedagogicznej Państwa szkoły/placówki.

Konferencja w formule on-line odbędzie się 18 października br. (poniedziałek) od godz. 13.00 do 14.30 i będzie dostępna pod adresem:

Program konferencji w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

/-/

Dorota Skrzypek

PROGRAM KONFERENCJI
Jak sprostać wymaganiom współczesnej edukacji?

18 października 2021r.

Organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty

On-line

13.00 – 13.10  Otwarcie konferencji     p. Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty  
13.10 – 13.40Wsparcie nauczycieli w bieżącej pracy dydaktyczno – wychowawczej.p. Beata Chrzanowska – Pietraszuk, psycholog Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”
13.40-14.20 RODO w praktyce szkolnej.  p. Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
14.20 – 14.30Podsumowaniep. Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty