Konferencja Naukowa DKMS Kropla krwi darem życia

W dniu 7 marca odbyła się w naszej szkole Konferencja Naukowa nt. Krwiodawstwa, Krwiolecznictwa i Transplantologii pt. „Kropla krwi darem życia”, powiązana z poborem krwi i rejestracją potencjalnych dawców szpiku. W ramach części konferencyjnej odbyła się sesja wykładowa (jak również panel dyskusyjny) z udziałem 4 prelegentów:

1. Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk – lekarza epidemiologa, Kierownika gabinetów lekarskich Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z wykładem pt. „Krwiodawstwo wczoraj i dziś”

2. Mai Witowskiej-Rubaszek – Koordynatorki ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS, Koordynatorki Projektu Edukacyjnego #KOMÓRKOMANIA, lektorki, specjalistki komunikacji międzykulturowej z wykładem pt. „Dawstwo krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku – jesteś Nadzieją!”

3. Katarzyny Zakrzewskiej – lekarza specjalisty w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zastępcy kierownika OIOM w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej z wykładem pt. ”Spróbować zrozumieć śmierć”

4. dr Dariusza Tułowieckiego – socjologa, teologa, pracownika Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie z wykładem pt. „Przeszczepy – socjologiczne i etyczne aspekty rekonstrukcji ciała”

Gościem specjalnym Konferencji była Klaudia Kalbarczyk – realny biorca szpiku i jednocześnie absolwentka naszej szkoły.

Do honorowego oddania krwi w krwiobusie RCKiK zgłosiło się w tym dniu 38 ochotników, z czego zakwalifikowano 16 osób. Pozwoliło to na zebranie ponad 7 litrów krwi. W tak zwanym międzyczasie wolontariusze fundacji DKMS (i nasi uczniowie zarazem) zarejestrowali 32 potencjalnych dawców szpiku/komórek macierzystych. Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy!

Poniżej prezentujemy ludzi i instytucje, bez których nasze wydarzenie nie miałoby miejsca:

Sponsor strategiczny:

1) Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej z panią Prezes Zarządu Moniką Tymińską

Patroni Honorowi:

1) Starosta Ostrowski – Zbigniew Chrupek

2) Dyrektor Szpitala SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej – mgr inż. Artur Wnuk

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor PSSE w Ostrowi Mazowieckiej – mgr Magdalena Kaczmarek

Patroni medialni:

Tygodnik Ostrowski

Portal Ostrowmaz.com

Portal OstrowMaz24.pl

TVOstrów

Partnerzy instytucjonalni:

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie, Garnizon Ostrów Mazowiecka

52. Batalion Lekkiej Piechoty w Komorowie

Batalion Czołgów 1 Dywizji Piechoty Legionów

Ostrowska Spółdzielnia Socjalna

Rzecz jasna Konferencja nasza nie byłaby możliwa bez znakomitego zespołu Komórkomaniaków, do którego należą: Jakub Trojanowski – 2B, Zuzanna Wybraniak – 4F, Albert Bartnik – 3B, Karol Figat – 3D, Adam Malik – 3A, Radosław Repko – 2C, Krzysztof Świderek – 3B, Marta Minasiewicz – 3D, Nikola Brzozowska – 3D, Natalia Grądzik – 3E, Marcel Kulesza – 2B, Adam Wachowicz – 3D, Agata Budzisz – 3B, Małgorzata Kolosek – 2D, Wiktoria Radgowska – 2D, Patrycja Lipska – 1C, Lena Krasnodębska – 2D, Antonina Żarnawska – 2D, Oliwia Długoborska – 1C, Alicja Świerżyńska – 1C, Aleksandra Biegaj – 1C, Oliwia Brejnak – 2F, Julia Wojtczuk – 2D, Scarlett Równa – 2F, Zuzanna Kowalczyk – 3G, Kacper Mierzejewski – 2D i Zofia Niebrzegowska.

Całemu zespołowi wolontariuszy w dniu 12 marca uroczyście podziękowała Pani Dyrektor Monika Kuziak w asyście Tomasza Falkowskiego i Magdaleny Konrad.

Tekst: Tomasz Falkowski