Łączy nas pamięć - dyplom

Za każdym razem, gdy zbliżam się do tego doświadczenia, jestem tak samo nieprzygotowany na przyjęcie go, zaskoczony i bezradny. […] bo nie potrafię temu cierpieniu sprostać i zawsze będę poza nim. Paweł Śpiewak […]

Bądźcie wierni jedenastemu przykazaniu: Nie bądź obojętny. Bo jeżeli nie…, to się nawet nie obejrzycie, jak na was, jak na waszych potomków jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba.

Marian Turski, więzień Auschwitz, 27 stycznia 2020 r., podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu.

Dyplom dokumentuje współpracę uczniów i nauczycieli naszego liceum z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w ramach projektu Żonkile. Akcja ta co roku staje się lekcją pamięci. Pamiętając, łączymy przeszłość z czasem teraźniejszym, zdobywamy wiedzę historyczną. Edukacja poprzez działanie jest doświadczeniem, wobec którego nie można pozostać obojętnym.

Łączy nas pamięć - dyplom
Łączy nas pamięć – dyplom