Lekcje z AI. Wywiad z Marią Antoniną, Napoleonem i Katarzyną II Wielką

Maria Antonina. Wygenerowane przez AI.

W ramach lekcji historii, klasa 2e realizowała, pod kierunkiem p. Marcina Kuleszy, projekt „Ekskluzywny wywiad”. Polegał on na ożywieniu przy pomocy sztucznej inteligencji postaci historycznej z programu klasy II i zadaniu jej serii pytań dotyczących jej samej oraz motywów podejmowanych przez nią działań. Projekt mógł mieć formę animacji lub wywiadu prasowego. Nowa cyfrowa umiejętność pozwoliła w ciekawy i kreatywny sposób zdobyć wiedzę historyczną. Otwiera to nowe możliwości także dla innych przedmiotów, bo ożywić możemy np: Archimedesa na fizyce, żeby opowiedział, o prawie wyporności, Mendelejewa na chemii, żeby zdradził jak tworzył układ okresowy, Krzysztof Kolumb może streścić wyprawę do Nowego Świata a Kopernik wyłożyć swoją teorię heliocentryczną. Poniżej prezentujemy kilka prac, klasy 2e.

 

Wywiad z Marią Antoniną. Film wygenerowany przez AI.

 

Wywiad z Napoleonem Bonaparte. Film wygenerowany przez AI.

 

Wywiad z Katarzyną II Wielką. Gazetka wygenerowana przez AI.

Wywiad z Katarzyną II.
Wywiad z Katarzyną II. Strona 1
Wywiad z Katarzyną II.
Wywiad z Katarzyną II. Strona 2.
Wywiad z Katarzyną II.  Strona 3
Wywiad z Katarzyną II. Strona 3.
Wywiad z Katarzyną II.  Strona 4
Wywiad z Katarzyną II. Strona 4.