Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – Eliza Podleś