Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – Jakub Krakówka