Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – Kacper Krystoszyk