"Młodzież zapobiega pożarom" Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W tym roku, 15 marca w Zespole Szkół Nr 2 odbyła się  XLVI edycja Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Konkurs miał m. in. na celu:
– popularyzowanie przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
– upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych,  wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej przeprowadzony został w trzech grupach wiekowych:
– uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
– uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych,
– uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczniów i uczennic z powiatu ostrowskiego. Liceum reprezentowali:

Damian Brzostek (III a) i Karol Figat (III d).

Turniej składał się z 2 etapów:
– pisemnego testu,
– części ustnej.

Zwycięzcą, w kategorii szkół ponadpodstawowych, został Karol Figat. II i III miejsce zdobyli uczniowie ZS Nr 2.

Gratulujemy sukcesów.

Tekst i zdjęcia MW