Mobilna Wystawa Grzybów

Mobilna Wystawa Grzybów

10 października 2022 r. w naszej szkole została zaprezentowana ” Mobilna Wystawa Grzybów 2022″ 🍄🍄przygotowana przez Sekcję Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Swoją wiedzą podzieliły się Pani Małgorzata Dąbrowską i Pani Katarzyna Wilczewska. Na wystawie zostały zaprezentowane najczęściej spotykane w Polsce owocniki grzybów kapeluszowych jadalnych, niejadalnych i trujących. Modele owocników grzybów pogrupowane były pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego w celu łatwiejszego porównania cech charakterystycznych dla danego gatunku owocnika i uniknięcia niebezpiecznych pomyłek. Wystawę wzbogacały plansze edukacyjne. W wydarzeniu udział wzięły klasy: 1c, 1d, 2d i 3d; osobą odpowiedzialną była Pani Beata Szymalska 🍄.

Foto: M.Minasiewicz, M.Konrad