Narodowe Czytanie

narodowe czytanie

Narodowe Czytanie


X edycja  Narodowego Czytania została dedykowana Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
Premiera sztuki miała miejsce w 1906 r. a wydanie drukiem nastąpiło we Lwowie w drukarni Olgebranda rok później.
Moralność Pani Dulskiej to tragikomedia, gdzie elementy komiczne przeplatają się z tragicznymi. Tytułowa bohaterka – Aniela Dulska – jest kamieniczniczką która jest obłudna, dwulicowa, fałszywa, chciwa, nie potrafi okazać życzliwości, gardzi ludźmi biednymi, słabymi i wrażliwymi. Jest pozerką, która chce być dobrze postrzegana przez innych. Krytykuje i potępia innych, gdy jednocześnie w jej rodzinie dzieją się równie bulwersujące historie. Nie akceptuje romansu syna ze służącą, od wszelkich spraw odsuwa dorastające córki, które przede wszystkim mają się uczyć, a jej mąż jest przez nią zdominowany. Zdaniem Anieli „po to człowiek ma własne cztery ściany, sufit i podłogę”, by swoimi sprawami nie dzielić się z innymi.
Dramat Zapolskiej, wielokrotnie wystawiany na scenach teatralnych, cieszy się nadal ogromnym zainteresowaniem i nie traci na aktualności.

Ostrowska akcja Narodowego Czytania  odbyła się 11 września w Letnim Ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej.  Wśród czytających byli m. in. przedstawiciele władz miasta i powiatu ostrowskiego, dyrektorzy ostrowskich placówek oświatowych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. 
Młodzież ze wszystkich szkół średnich wspólnie przeczytała drugi i trzeci akt. Nasze Liceum reprezentowały Amelka  jako Hesia i Oliwia jako Mela. W efekcie powstało bardzo  ciekawe słuchowisko. Dodatkowym bonusem była integracja i zacieśnienie współpracy uczniów i nauczycieli.
Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom lektorski oraz dużą kreatywność charakteryzatorską.
W podziękowaniu każdy lektor otrzymał egzemplarz  dramatu  opatrzony okolicznościową pieczęcią. 

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i kolejną przygodę czytelniczą.

I pamiętajmy o najważniejszym przesłaniu dramatu G. Zapolskiej:  Nie bądźmy jak Dulska.  Nie zamykajmy się w czterech ścianach, bądźmy otwarci na świat.

Tekst oprac. Anna Rawa-Sadowska i Maria Wesołkowska.
Zdjęcia: Maria Wesołkowska, Hanna Piórkowska.