Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2024 roku społeczność naszej placówki edukacyjnej  włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 w celu upamiętnienia tych, którzy z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.  Wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego pełni ważną rolę w działaniach wychowawczych liceum. . W ramach obchodów  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w szkole zorganizowane zostały okolicznościowa wystawa i gazetka multimedialna oraz audycja w radiowęźle szkolnym, prezentująca krótkie informacje o żołnierzach niezłomnych a także utwory muzyczne o tej tematyce . Nauczyciele historii przeprowadzili lekcje o Żołnierzach Wyklętych w klasach IV na przedmiocie historia oraz w klasach I na przedmiocie historia i teraźniejszość.

Marcin Kulesza