Nauczanie zdalne – 9 – 29 listopada 2020

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. (D.U. 2020 poz. 1960) zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. odbywają się zgodnie z planem zajęć w formie zdalnej.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej
/-/
Waldemar Bartosik