świadectwo maturalne

Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej informuje absolwentów, że odbiór świadectw dojrzałości nastąpi w dniu 7 lipca 2023 (piątek) w sali nr 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Ostateczny termin odbioru świadectw dojrzałości – 14 lipca 2023 r.