Ostrowiada literacka

4 października 2022 r. w Starej Elektrowni odbył się drugi Ostrowski Festiwal Lliteracki. Hasłem przewodnim wydarzenia była myśl „Podróż do świata literatury”.
Miejska Biblioteka Publiczna, organizator wydarzenia, zorganizowała cykl spotkań autorskich, które promują czytelnictwo, literaturę, ze szczególnym uwzględnieniem twórców lokalnych.

Impreza rozpoczęła się panelem spotkań autorskich dla młodzieży poprowadzonych przez p. Cezarego Polaka (absolwenta Kopernika), obecnie dziennikarza Radia Dla Ciebie.

Pierwsze spotkanie, z p. Ewą Lipską (wybitną poetką) i p. Sebastianem Brejnakiem (absolwentem Kopernika, autora tomiku poezji Filo), dotyczyło historii ich znajomości, relacji międzyludzkich, potrzebie wymiany myśli i oczywiście poezji . Pretekstem była książka Wirujący ogon antylopy, która jest zapisem korespondencji między dwójką poetów.

Drugim gościem festiwalu była p. Anna Kożuchowska. Od kilkudziesięciu lat ostrowianka.
W trakcie rozmowy zdradziła słuchaczom kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego. Opowiedziała o wędrówkach po świecie i doświadczeniach, które spowodowały, że zaczęła pisać. Część jej dokonań ukazała się drukiem pod tytułem Krzyczę coraz mniejszymi literami .

Spotkania ze wszystkimi twórcami były ciekawe i inspirujące. Początkujący poeci usłyszeli słowa zachęty do „bawienia się językiem” i do przelewania swoich myśli na papier.

Dziękujemy za ten wspaniale spędzony czas!

Wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, mogą obejrzeć nagranie ze spotkania, które jest dostępne na stronie fb Miejskiej Biblioteki Publicznej.

tekst: Oliwia Kopras, Maria Wesołkowska
zdjęcia: M. W., MBP