Pielgrzymka do Częstochowy

W piątek 15 października odbyła się pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. Dzień na Jasnej Górze rozpoczął się od nawiedzenia Kaplicy Cudownego Obrazu. Kolejnym punktem była katecheza w bazylice, podczas której ksiądz Marek głosił Słowo Boże, które traktowało o relacji człowieka z Bogiem i Jego istnieniu w naszych codziennych planach. Wraz z księdzem Marianem, który wzbogacił katechezę grą na gitarze, zmotywowali młodzież do aktywnego uczestnictwa. Następnie pielgrzymi udali się na Wały Jasnogórskie, aby wziąć udział w drodze krzyżowej. Po krótkiej przerwie, w bazylice odbyło się nabożeństwo pojednania wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu. W dalszej kolejności Biskup Janusz Stepnowski celebrował Eucharystię w intencji dobrych wyników na maturze. Dzień w Częstochowie zwieńczony został wspólnym apelem jasnogórskim. Pielgrzymka umocniła jej uczestników duchowo. Będą mogli zawsze do niej wrócić wspomnieniami spoglądając na pamiątkowy krzyżyk.

Tekst: Elżbieta Jaźwińska i Weronika Wagner

Foto: prywatna galeria uczniów