Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Kopernik-22”

Powiatowe ćwiczenia ratownicze

Dnia 8 grudnia br. przeprowadzono ćwiczenie ratownicze – ewakuacja obiektu użyteczności publicznej pk. ,,KOPERNIK-2022” na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Celem ćwiczenia była ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do działania w sytuacji zagrożenia życia, sprawdzenie stopnia organizacji i przygotowania elementów organizacyjnych procesu ewakuacji doraźnej, doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz procedur postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem.
W ćwiczeniu uczestniczyli oficerowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Epizod praktyczny odbył się w uzgodnionym wcześniej miejscu – budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z ustalonym scenariuszem. Ćwiczenie polegało na przeprowadzeniu ewakuacji uczniów i pracowników szkoły oraz podjęciu działań ratowniczo-gaśniczych według założonych schematów.

Tekst i zdjęcia Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej