Projekt edukacyjny STEM Politechniki Warszawskiej

Projekt edukacyjny STEM

Informujemy o projekcie edukacyjnym STEM, który jest organizowany przez Politechnikę Warszawską wraz z partnerami edukacyjnymi, którymi są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Głównym koordynatorem z ramienia Politechniki Warszawskiej jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Program jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

W ramach projektu zostanie przeprowadzony ogólnopolski konkurs interdyscyplinarny uwzględniający wymagania w zakresie rozszerzonym programu nauczania z fizyki, matematyki i informatyki w szkole ponadpodstawowej, konferencja dla nauczycieli oraz panel edukacyjny.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej Konkurs PW STEM uprawnia do przyjęcia na studia w Politechnice Warszawskiej na wybranych wydziałach i kierunkach.

Terminarz:

do 17.10.2022 r. – zgłoszenia do udziału w projekcie

20.10.2022 r. – I etap szkolny

14.01.2023 r. – II etap międzyszkolny oraz IV Konferencja dla nauczycieli

25.03.2023 r. lub 01.04.2023 r. – III etap centralny praktyczny

20.04.2023 r. – uroczyste zakończenie oraz Panel edukacyjny

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w projekcie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: stem.pw.edu.pl