Rekrutacja 2021/2022

rekrutacja - napis

Rekrutacja 2021/2022

  

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

  

2 sierpnia 2021 r. godzina 14.00.

Lista kandydatów przyjętych do Liceum na rok szkolny 2020/2021 oraz informacja o liczbie wolnych miejsc.

Lista kandydatów przyjętych do Liceum – stan na 2 sierpnia 2021 godz. 14.00

  

22 lipca 2021 r. godzina 10.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 1C

Klasa 1D

Klasa 1E

Klasa 1F

Klasa 1G

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Lista podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

  

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w z związku z niedużym zainteresowaniem profilem

C1- geografia, historia, język angielski,  profil ten nie został utworzony.

Zdecydowano o utworzeniu następujących klas:

Klasa Rozszerzenia
AA1, A2matematyka, fizyka, j. angielski/informatyka
BBmatematyka, geografia, j. angielski
CC2, G2j. angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia/ historia
DDbiologia, chemia, j. angielski
EE1, E2matematyka, chemia, j. angielski/ biologia
FFj. polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
GG1j. polski, historia, j. angielski

Wszyscy zakwalifikowani, którzy deklarują chęć podjęcia nauki w naszej szkole, zobowiązani są do wypełnienia stosownej dokumentacji w sekretariacie szkoły.

  

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2021 w sprawie zasad rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 (pdf)
(Opis klas, terminy rekrutacji, sposób punktowania)

Podanie o przyjęcie do Liceum na rok szkolny 2021/2022 (doc)

Rekrutacja 2021/2022 – plakat w formacie pdf

  

Więcej informacji o profilach

Profil politechniczny

Profil ekonomiczny

Profil medyczny

Profil medyczny II

Profil humanistyczny

Profil społeczno-prawny

  

Rekrutacja 2021/2022 – plakat w formacie pdf

Rekrutacja - plakat
Rekrutacja – plakat