Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja logo

Komunikaty Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 zostaną wywieszone w szkole na tablicy informacyjnej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 13 lipca (środa) do godz. 15.00 można przynosić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

20 lipca 2022 r. (środa) zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 27 lipca 2022 r. (środa) do godz. 15:00 rodzice składają oświadczenie o wyborze szkoły oraz oryginały świadectwa i egzaminu ósmoklasisty.

28 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów nieprzyjętych.

1-3 sierpnia 2022r. w przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

W razie pytań, niejasności można dzwonić pod numer tel. 29 74 537 53 (sekretariat).

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do LO 2022 plakat

Rodzaje oddziałów w klasach pierwszych od 1 września 2022r.

Rekrutacja 2022_23_klasy
Rekrutacja 2022_23_klasy

  

Dokumenty do pobrania

  

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2022 w sprawie zasad rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 (pdf)
(Opis klas, terminy rekrutacji, sposób punktowania)

Wniosek o przyjęcie do Liceum (pdf)

Wniosek o przyjęcie do Liceum (doc)

Plakat Rekrutacja 2022 (pdf)