Spotkanie z Alexem Dancygiem

Spotkanie z Alexem Dancygiem

17 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie uczniów ostrowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Alexem Dancygiem, który jest potomkiem ostrowskich Żydów, a także współpracownikiem Yad Vashem – Instytutu Pamięci Bohaterów i Męczenników Holokaustu w Jerozolimie oraz działaczem na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.
Podczas spotkania można było dowiedzieć się, jak wyglądało jego dzieciństwo w powojennej Polsce i jak po zakończeniu II wojny światowej przedstawiały się relacje polsko-żydowskie. W trakcie wydarzenia zaproszony gość odniósł się również do zagadnienia obecnych stosunków na linii Izrael-Polska, opowiadał o życiu i edukacji w Izraelu oraz przedstawił opinie Izraelczyków na temat konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie.
Młodzież mogła zadawać pytania, na które pan Alex chętnie odpowiadał.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy IIg, którym towarzyszyła pani Maria Wesołkowska.

tekst Maria Kibiłko
fot. : Muzeum Dom Rodziny Pileckich,
M.W.